Climate Change, Resilience, Peace & Conflict

Recognising the African woman farmer article & Interviews with the authors

Boys learning new ideas of masculinity around campfires in rural Africa and “sisterhoods” formed to provide a common voice to women are starting to change attitudes about African women farmers, say the authors of a forthcoming book about gender and agriculture.

Sustainable development after Rio+20: formulating global sustainable development goals

Jeffrey D. Sachs

A seminar with Jeffrey D. Sachs, Director, The Earth Institute, Columbia University and Special Advisor to United Nations Secretary-General Ban Ki-moon

Followed by a panel debate including

Vikten av långsiktighet - så kan biståndet förhindra katastrof och hunger

Seminariet arrangerades i Almedalen den 2 juli i samarbete med The Swedish International Agriculture Network Initiative, SIANI, FAO Norden, Röda Korset och Swedish Water House. 

Bakgrund

Resource Type: 
Publication

Ecological Sanitation in peri-urban area of El Alto city, Bolivia

The general objective is to improve health and the living conditions of the families settled in peri-urban areas of El Alto city, through the provision of ecological toilets with a sustainable and productive approach.  The water supply of El Alto and La Paz depends on deep wells and glaciers (snowy-mountains).

Resource Type: 
Publication

Landscapes in a Carbon Focused World

Picture courtesy of Feral Arts (CC BY 2.0)

SIANI, Focali & Naturskyddsföreningen invite you to a one-day seminar in Gothenburg.

The ‘landscape’ view has risen in importance within discussions on sustainability, resilience, improved agriculture and climate change.

No Food and Nutrition Security without Water, Sanitation and Hygiene - Event part of WWW 2012

WASH investments substantially contribute to food and nutrition security: Making more out of available food through improved health and increasing harvests through productive sanitation.

Arbetsmöte: Nya mål för ekologisk produktion och konsumtion

Styrgruppen för Ekologiskt Forum tar nu ett initiativ för att utveckla nya branschmål. Det är viktigt att komma med positiva besked om att vi vill öka den ekologiska marknaden i Sverige och detta görs bäst av de aktörer som verkligen är intresserade av denna utveckling.

Anpassning till klimatförändringar – särskilt avseende vattnets roll i jord- och skogsbruk

Många av riskerna förknippade med klimatförändringen och behoven att hantera och anpassa oss till dem handlar om vatten: framtidens dräneringsbehov, översvämningar, dammsäkerhet, vattenförsörjning o d.

AgriSan experts: Recycling phosphorous is not enough

Swedish sewerage sludge treatment policy has a one-sided focus on phosphorous recycling. But nitrogen, potassium and sulfur are more important in both economic and environmental regards, says SIANI-associated researchers in a recent debate article in Dagens Nyheter.