Climate Change, Resilience, Peace & Conflict

Almedalsveckan: Finansiella grundbultar för en grön och hållbar innovationsstrategi

Swedish Water House på Almedalsveckan

Med gröna innovationer och ekonomiska incitament kan vi skapa hållbar tillväxt. Men vilka styrmedel krävs för att vi ska komma dit? Vi diskuterar behovet av gröna prioriteringar i finanspolitiken, möjligheterna med gränsöverskridande samarbeten, och bristen på riskkapital för grön innovation.

Talare:

Kan jorden rädda Jorden? Om bonden som bot mot klimathot

I en artikel i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA:s) andra nyhetsbrev 2012 sammanfattar Peter Sylwan vid akademien på ett upplysande och uppmuntrande sätt seminariet Från kolkälla till kolfälla, som anordnades av SIANI och KSLA i maj.

Resource Type: 
Publication

SIANI Reporting from the Tällberg Forum 2012

The Tällberg Forum 14-17 June in Tällberg brought together political  leaders and thought-leaders from around the world to join the conversation, posing the question “How on Earth can we live together?

SIANI Reporting from Rio+20

SIANI attended the Rio+20 Conference in 2012.

Ban-Ki Moon called the summit “a once-in-a-generation opportunity to make real progress towards the sustainable economy of the future” and has called for world leaders to “achieve renewed political commitment for sustainable development” including sustainable development goals.

IUCN World Conservation Congress

IUCN World Conservation Congress

The IUCN World Conservation Congress is the world’s largest and most important conservation event. Held every four years, the Congress aims to improve how we manage our natural environment for human, social and economic development.

Agricultural Research for Development Conference - Innovations & Incentives

Photo: Johan Fogde Dias

Innovations & Incentives is the theme of this years’ conference. In a time with large infrastructural and policy changes in agriculture, rapid technological development as well as growing and volatile markets, we believe that this is a timely and highly relevant theme.

Agricultural Research in Africa: Why CAADP should follow IAASTD

This briefing analyzes the agricultural research policies of the Comprehensive African Agriculture Development Programme (CAADP) and the extent to which they address the needs of marginalized smallholder farmers.

Resource Type: 
Publication