Climate Change, Resilience, Peace & Conflict

Linking Food Production and Sanitation - Study tour to see reuse of blackwater in practice - part of WWW 2012

Photo Credit: worldwaterweek on flickr

This study tour will focus on the linkage between agriculture and the sanitation systems in Sweden, demonstrated by a new project that has been developed in close cooperation between the municipality of Södertälje, local farmers and farming organizations.

Why African Women matter in Sustainable Food production

Photo Credit: L3F

This seminar aims to highlight innovative methodologies in small-scale farming in Sub-Saharan Africa which have demonstrably resulted in transformations in gender relations.

The gender transformative approaches selected have resulted in both economic and social justice benefits - increased production and productivity in farming, efficient use of resources and significant shifts towards

SIANI och Swedish Water House på Almedalsveckan

SIANI kommer under Almedalsveckan i Visby i år att vara medarrangör i ett seminarium om katastrofberedskap, klimatanpassning och resiliens inom jordbruket i världen. Under seminariet kommer även den nya biståndspolitikens roll att tas upp och diskuteras av representanter från riksdagspartier, Sida och Röda korset.

Almedalsveckan: Finansiella grundbultar för en grön och hållbar innovationsstrategi

Swedish Water House på Almedalsveckan

Med gröna innovationer och ekonomiska incitament kan vi skapa hållbar tillväxt. Men vilka styrmedel krävs för att vi ska komma dit? Vi diskuterar behovet av gröna prioriteringar i finanspolitiken, möjligheterna med gränsöverskridande samarbeten, och bristen på riskkapital för grön innovation.

Talare:

Kan jorden rädda Jorden? Om bonden som bot mot klimathot

I en artikel i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA:s) andra nyhetsbrev 2012 sammanfattar Peter Sylwan vid akademien på ett upplysande och uppmuntrande sätt seminariet Från kolkälla till kolfälla, som anordnades av SIANI och KSLA i maj.

Resource Type: 
Publication

SIANI Reporting from the Tällberg Forum 2012

The Tällberg Forum 14-17 June in Tällberg brought together political  leaders and thought-leaders from around the world to join the conversation, posing the question “How on Earth can we live together?

SIANI Reporting from Rio+20

SIANI attended the Rio+20 Conference in 2012.

Ban-Ki Moon called the summit “a once-in-a-generation opportunity to make real progress towards the sustainable economy of the future” and has called for world leaders to “achieve renewed political commitment for sustainable development” including sustainable development goals.

IUCN World Conservation Congress

IUCN World Conservation Congress

The IUCN World Conservation Congress is the world’s largest and most important conservation event. Held every four years, the Congress aims to improve how we manage our natural environment for human, social and economic development.