Landscape Management

SIANI at World Water Week 2012

The 2012 World Water Week will be held under the theme ‘Water and Food Security’ during 26th – 31st August 2012 in Stockholm.  The 21st century farming challenge to feed 9 billion by 2050 will need to address following questions; How much food will be needed?, How and where it will be grown?

SIANI och Swedish Water House på Almedalsveckan

SIANI kommer under Almedalsveckan i Visby i år att vara medarrangör i ett seminarium om katastrofberedskap, klimatanpassning och resiliens inom jordbruket i världen. Under seminariet kommer även den nya biståndspolitikens roll att tas upp och diskuteras av representanter från riksdagspartier, Sida och Röda korset.

Almedalsveckan: Efter Rio+20 - vad händer nu? Politiska prioriteringar för att gå från ord till handling

Efter Rio+20 - vad händer nu? Politiska prioriteringar för att gå från ord till

Swedish Water House på Almedalsveckan

I juni hölls toppmötet Rio+20, med målet att komma överens om nya åtgärder för en hållbar utveckling. Vad blev resultatet? Och hur genomför vi skiftet mot en grön ekonomi? Riksdagsledamöter och företrädare för den svenska delegationen diskuterar hur hållbarhetsagendan skall tas vidare.

Medverkande:

Almedalsveckan: Vikten av långsiktighet - Så kan biståndet förhindra katastrof och hunger

SIANI och Swedish Water House på Almedalsveckan

Antalet och omfattningen av katastrofer förväntas öka till följd av klimatförändring, urbanisering, miljöförstörelse och globalisering. Kombinationen av ökad risk för katastrofer och minskad motståndskraft utgör en av de främsta orsakerna till osäker livsmedelsförsörjning.

SIANI Reporting from the Tällberg Forum 2012

The Tällberg Forum 14-17 June in Tällberg brought together political  leaders and thought-leaders from around the world to join the conversation, posing the question “How on Earth can we live together?

SIANI Reporting from Rio+20

SIANI attended the Rio+20 Conference in 2012.

Ban-Ki Moon called the summit “a once-in-a-generation opportunity to make real progress towards the sustainable economy of the future” and has called for world leaders to “achieve renewed political commitment for sustainable development” including sustainable development goals.

IUCN World Conservation Congress

IUCN World Conservation Congress

The IUCN World Conservation Congress is the world’s largest and most important conservation event. Held every four years, the Congress aims to improve how we manage our natural environment for human, social and economic development.

Agricultural Research for Development Conference - Innovations & Incentives

Photo: Johan Fogde Dias

Innovations & Incentives is the theme of this years’ conference. In a time with large infrastructural and policy changes in agriculture, rapid technological development as well as growing and volatile markets, we believe that this is a timely and highly relevant theme.

Biofuel: A Guide for the Confused

Preface

“Biofuels: A Guide for the Confused” is written primarily for field staff and decision-makers involved in biofuel development. It assumes no previous or specialist knowledge of biofuels in terms of their technical/engineering characteristics or biological/cultivation aspects of biofuel feedstocks.

Resource Type: 
Publication