Landscape Management

FANRPAN 2012 High-Level Regional Food Security Policy Dialogue

From Policy to Practice: Advocating for Active Engagement of Youth in Agriculture Value Chains

The policy dialogue, with an estimated attendance of over 200 participants provides an opportunity for FANR stakeholders such as, governments; policy research institutions; universities; farmers organisations; private sector and civil society to review the current status of youth engagemen

Growth with Resilience: Opportunities within African Agriculture - Montpellier Report

The latest report of the expert Montpellier Panel lays out a vision of agricultural growth for Sub-Saharan Africa that is resilient — able to withstand or recover from stresses and shocks. The report makes specific recommendations around resilient agriculture, resilient people and resilient markets.

Resource Type: 
Publication

Linking Food Production and Sanitation - Study tour to see reuse of blackwater in practice - part of WWW 2012

Photo Credit: worldwaterweek on flickr

This study tour will focus on the linkage between agriculture and the sanitation systems in Sweden, demonstrated by a new project that has been developed in close cooperation between the municipality of Södertälje, local farmers and farming organizations.

Why African Women matter in Sustainable Food production

Photo Credit: L3F

This seminar aims to highlight innovative methodologies in small-scale farming in Sub-Saharan Africa which have demonstrably resulted in transformations in gender relations.

The gender transformative approaches selected have resulted in both economic and social justice benefits - increased production and productivity in farming, efficient use of resources and significant shifts towards

SIANI at World Water Week 2012

The 2012 World Water Week will be held under the theme ‘Water and Food Security’ during 26th – 31st August 2012 in Stockholm.  The 21st century farming challenge to feed 9 billion by 2050 will need to address following questions; How much food will be needed?, How and where it will be grown?

SIANI och Swedish Water House på Almedalsveckan

SIANI kommer under Almedalsveckan i Visby i år att vara medarrangör i ett seminarium om katastrofberedskap, klimatanpassning och resiliens inom jordbruket i världen. Under seminariet kommer även den nya biståndspolitikens roll att tas upp och diskuteras av representanter från riksdagspartier, Sida och Röda korset.

Almedalsveckan: Efter Rio+20 - vad händer nu? Politiska prioriteringar för att gå från ord till handling

Efter Rio+20 - vad händer nu? Politiska prioriteringar för att gå från ord till

Swedish Water House på Almedalsveckan

I juni hölls toppmötet Rio+20, med målet att komma överens om nya åtgärder för en hållbar utveckling. Vad blev resultatet? Och hur genomför vi skiftet mot en grön ekonomi? Riksdagsledamöter och företrädare för den svenska delegationen diskuterar hur hållbarhetsagendan skall tas vidare.

Medverkande:

Almedalsveckan: Vikten av långsiktighet - Så kan biståndet förhindra katastrof och hunger

SIANI och Swedish Water House på Almedalsveckan

Antalet och omfattningen av katastrofer förväntas öka till följd av klimatförändring, urbanisering, miljöförstörelse och globalisering. Kombinationen av ökad risk för katastrofer och minskad motståndskraft utgör en av de främsta orsakerna till osäker livsmedelsförsörjning.

SIANI Reporting from the Tällberg Forum 2012

The Tällberg Forum 14-17 June in Tällberg brought together political  leaders and thought-leaders from around the world to join the conversation, posing the question “How on Earth can we live together?