Landscape Management

FAO warns of dwindling resources

With the world population estimated to reach between 7.5 and 10.5 billion by 2050, it comes as no surprise that the world resources are dwindling at a frightening pace, according to the State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2012 annual report.

The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2012, published by the Food and Agriculture Organization of the United Nati

Arbetsmöte: Nya mål för ekologisk produktion och konsumtion

Styrgruppen för Ekologiskt Forum tar nu ett initiativ för att utveckla nya branschmål. Det är viktigt att komma med positiva besked om att vi vill öka den ekologiska marknaden i Sverige och detta görs bäst av de aktörer som verkligen är intresserade av denna utveckling.

Anpassning till klimatförändringar – särskilt avseende vattnets roll i jord- och skogsbruk

Många av riskerna förknippade med klimatförändringen och behoven att hantera och anpassa oss till dem handlar om vatten: framtidens dräneringsbehov, översvämningar, dammsäkerhet, vattenförsörjning o d.

Odlingssystem för framtiden – Logården: en plattform för odlingssystemforskning

Logårdsprojekten innebär att integrerade och ekologiska odlingssystem utvecklas och utvärderas utifrån uppsatta mål för produktion, miljö och samhällseffekter. 2012 drivs ett projekt för att utvärdera resultaten av i första hand den integrerade delen – av intresse inför genomförandet av IPM (Integrated Pest Management) inom EU:s medlemsländer.

Temadag: Ekologisk köttproduktion och biologisk mångfald

Ekologiskt lantbruk innebär odling och djurhållning där man strävar efter en hög självförsörjningsgrad. Både när det gäller växtnäring och foder utnyttjar man främst lokala och förnyelsebara resurser.

Sustainable agriculture – does it need modern biotech?

In the future, sustainable agricultural production systems must increase productivity, reduce its ecological footprint and its use of resources, while meeting demands on food supply, nutrient intake, biodiversity and industrial/bio-energy feedstocks.

Reporting from the IUCN World Conservation Congress 2012

SIANI reported from the IUCN World Conservation Congress in South Korea between the 6-8th September participating in events relating to Food Security.  We produced daily digests from the events we attended and these you can find below.

NRML symposium: Hunger and economic growth

NRML symposium poster

Come and join us in listening to and discussing with great thinkers and scholars on issues affecting our common development.

Confirmed and invited speakers include:

FANRPAN 2012 High-Level Regional Food Security Policy Dialogue

From Policy to Practice: Advocating for Active Engagement of Youth in Agriculture Value Chains

The policy dialogue, with an estimated attendance of over 200 participants provides an opportunity for FANR stakeholders such as, governments; policy research institutions; universities; farmers organisations; private sector and civil society to review the current status of youth engagemen