Nutrition & Health

#IamAg Campaign - Encourage Youth in the Sector!

A career in agriculture offers huge potential, especially for young people. Agriculture is a growing sector in need of talented people. It is key to addressing some of the world’s biggest challenges, and it is full of innovation and opportunity.

Träffa praktikanter på World Food Programme's kontor i Köpenhamn!

Varje termin anställer FN:s livsmedelsprogram praktikanter till sitt kommunikationskontor i Köpenhamn. Nedan kan du läsa korta intervjuer med deras fyra praktikanter som jobbar där just nu under höstterminen, bland andra Lisa Westling från Sverige. Om du är intresserad kan du nu skicka in en ansökan om att få göra praktik under våren 2017!