Focali

Finaldags i Universeums: Älska Skog

External event
Finaldags i Universeums: Älska Skog
10 May, 2017 - 10:00 - 13:00,

Nu börjar det närma sig finaldags i tävlingen Älska Skog hos Focalis parter Universeum. Uppdraget som elever i årskurs 5 och 6 fick i början av terminen var att marknadsföra den svenska skogen för en specifik målgrupp; stadsbor som rent geografiskt har långt till närmsta skog eller nysvenskar som av olika anledningar undviker att besöka skogen.

Syftet med Älska Skog är att öka kännedom om svensk skog som resurs och dess betydelse samt att skapa ett positivt intresse för svensk skog och bygga upp en längtan att utforska den. Tävlingen 2017 riktar sig till elever i årskurs 5 och 6 och deras uppdrag var att marknadsföra skogen för stadsbor som rent geografiskt har långt till närmsta skog. Eller så vänder de sig till nysvenskar som av olika anledningar undviker att besöka skogen. Klassen väljer själva metoden för hur de vill marknadsföra skogen: som en reklamfilm eller som en tidning. Den 10 maj är Du välkommen att ta del av deras resultat! Den vinnande klassen kommer få 10 000 kronor och en övernattning på Universeum!
Älska skog bygger på arbetsmodellen Unga spekulerar där grundskoleelever får möta personer från akademin, näringsliv, politiken och olika organisationer för att få möjlighet påverka sin omgivning och sin framtid. I projekten jobbar eleverna med utmaningar och uppdrag på
definierade teman.

Tävlingen Älska skog ingår i ett större projekt med fokus på den svenska skogen. Projektet har hittills omfattat nya skolprogram, lärarfortbildningar, uppdateringar i Universeums utställning och ett antal skogliga föreläsningar. Idag drivs projektet med den svenska skogen och Älska skog i samarbete med bland andra Södra skogsägarna, Sveaskog, Skogssällskapet, Svenska kyrkan, Svenska FSC, Skogsstyrelsen med Skogen i Skolan samt Focali och GMV, Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum. På plats på finaldagen, tillsammans med Focali, kommer SIANI Youth och SDSN Youth (Sustainable Development Solutions Network), och vi kommer prata skog, Agenda2030, hållbarhet och ekosystemtjänster.