Inspiration från världen, praktik i Sverige -Workshop SLU Alnarp

Workshop
Inspiration från världen, praktik i Sverige -Workshop SLU Alnarp
16 November, 2017 (All day) - 17 November, 2017 (All day), Sweden

Både FAO och Europa Kommissionen lyfter fram agroforestry som ett viktigt odlingssystem för att förse en växande befolkning med mat och samtidigt skydda miljön. Agroforestry kan öka livsmedelstryggheten genom att minska sårbarheten för effekter av ett förändrat klimat och samtidigt globalt bidra till att bromsa dessa genom att binda in kol i växtlighet och mark.

Aktuella forskningssammanställningar visar att agroforestrysystem är produktiva och samtidigt bidrar med fler ekosystemtjänster än konventionell markanvändning såväl i tropiska som tempererade klimat.

I denna workshop ligger fokus på att visa på bredden i agroforestry, allt från odling på lantbruk i större skala till i den lilla skolträdgården eller samodlingen i stan. Konferensen kommer att lyfta fram praktiska erfarenheter av sortval, etablering, skötsel och skörd, ny forskning samt diskutera marknad, ekonomi och underlättande politiska styrmedel.

Konferensen är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan praktiker, forskare, rådgivare, beslutsfattare och andra aktörer i Sverige, men också mellan aktörer som arbetar med agroforestry i olika delar av världen. Mångåriga erfarenheter från i utvecklingssamarbete i syd kommer att ge inspiration till dagens utveckling i Sverige och kanske leda till framtida samarbeten.

Anmäla poster: Vill du medverka med poster? Tillfälle att ställa ut postrarna kommer att finnas under hela konferensen och ett par kommer väljas ut för att presenteras kort muntligt. Mejla oss!

Anmäla medverkan i workshop: Vill du medverka och presentera i någon av de föreslagna sessionerna/workshops? Mejla kort vad du vill bidra med så tar vi kontakt med dig.

Plenumsessionerna kommer att hållas helt eller delvis på engelska. De parallella sessionerna kommer att hållas på svenska eller engelska.

För mer information och registrering

Agenda

Preliminary programThursday, November 16th

09.30

Registration and coffee


Plenary session 10.00-14.00

10.00

Welcome and introduction

10.15

Agroforestry Sweden and Europe - research, practice & policy

12.00

Lunch

13.00

Agroforestry in the world - research, internship & policy

14.00

Parallel sessions (including coffee)

16.00

Open forum and poster session

19.00

Dinner and music with agroforestry theme


Friday, November 17th

08.30

Parallel sessions

10.00

Coffe

10.30

Parallel sessions

12.00

Lunch

13.00

End of plenary - Experience from the conference and how do we proceed?

14.45

End