Events

Photo courtesy ILO/Brenda Paik Sunoo (CC BY-NC-ND 2.0)

9 November, 2016 - 09:00 - 16:30
Stockholm Sweden

Säkrad global livsmedelsförsörjning för alla är en kritisk framtida utmaning. En ökande befolkningsmängd och nya konsumtionsmönster gör att ofta redan överexploaterade eller felaktigt nyttjade naturresurser och ekosystem kommer under ökat tryck.