SIANI News

PhD Course at SLU: Gender, Development and Environmental Governance
What role do gender equality and democracy have in processes of environmental governance and the attainment of sustainable development? This multidisciplinary course provides students, researchers and practitioners workin g in the fields of environment and development studies with ge nder sensitive...
SIANI kommer under Almedalsveckan i Visby i år att vara medarrangör i ett seminarium om katastrofberedskap, klimatanpassning och resiliens inom jordbruket i världen. Under seminariet kommer även den nya biståndspolitikens roll att tas upp och diskuteras av representanter från riksdagspartier, Sida...