Sök till Junior Professional Officer-tjänster på Världsbanken via Sida

Sidas program för Junior Professional Officers (JPO) är ett resursbasprogram inom det multilaterala utvecklingssamarbetet. Målet för Sidas arbete med resursbasutveckling är att bredda och utveckla svensk resursbas samt att öka antal kvalificerade svenskar i prioriterade multilaterala och internationella organisationer.

Just nu finns det flera lediga tjänster att söka, bl.a.: 

Du kan kolla in hela listan med lediga jobb på Sida's hemsida.