#Livutangift - Kampanjbubbel!

Välkommen på kampanjbubbel!

I Sverige försöker många av oss leva giftfritt genom att till exempel välja bort livsmedel med skadliga kemikalier. På många håll i Latinamerika finns inte den möjligheten. Där är gifterna ständigt närvarande - i jorden, i vattnet och i luften. Småbrukare, urfolk och lantarbetare som bor i närheten av besprutade fält ser familjemedlemmar bli sjuka och förlorar sin inkomst när deras grödor förstörs av gifter som sprids med vind och vatten.

Människor på den latinamerikanska landsbygden måste få möjlighet att påverka beslut som rör deras rättigheter och vi i det globala nord måste ta ställning för en hållbar miljö och människors rätt till ett liv utan gifter. För att kräva förändring och uppmärksamma konsekvenserna av det utbredda användandet av giftiga jordbrukskemikalier lanserar vi kampanjen#LivUtanGift.

Nu bjuder Latinamerikagrupperna in dig att kicka igång kampanjen tillsammans med oss. Kom och lär dig mer och samtala om hur vi kan samarbeta för att skapa förändring. Vi passar även på att fira att vår nya hemsida äntligen ser dagens ljus!

Giftfria drycker och tilltugg kommer att severas!