Fattigdomsbekämpning genom empowerment - Fairtraderapporten 2012

Föreningen för Fairtrade Sverige har kommit ut med årets Fairtraderapport. Detta år handlar den om begreppet empowerment; dess innebörd och varför begreppet är viktigt i arbetet för att minska fattigdomen i världen. Rapporten länkar samman fairtrade med empowerment, och visar goda Fairtradeexempel på vad som kan vara vägen framåt i detta arbete. 

Klicka här för att läsa mer om Fairtrade's arbete på deras hemsida