Food security

Committee on World Food Security (CFS 44)

Photo credit: John Walker, Flickr (CC BY 2.0)

The Committee on World Food Security (CFS) aims to be an inclusive international and intergovernmental platform for all stakeholders to work together in a coordinated way to ensure food security and nutrition for all.

AgriFoSe2030 training course: How to enhance capacity to transform science into policy & practice

The Agriculture for Food Security 2030 (AgriFoSe2030) programme, a Swedish initiative, will conduct a training course for young Asian researchers on effective research-to-policy communication for agricultural development.

A small fish with huge nutritional benefits for rural households in Bangladesh

Mola and carp fish farming: A winning combination to boost nutrient intakes in Bangladesh and beyond

Evidence that small indigenous fish species can affect significant nutritional outcomes is growing.

Almedalen 2017: Feminism och skog – en kärleksaffär

Photo credit: Malin Gustafsson, Focali

Vi vill belysa kvinnors viktiga – men sällan självklara – roll i utvecklingen mot ett hållbart brukande av skogslandskapet, och samtidigt lyfta skogens betydelse för livsmedelsförsörjning globalt. Mer än 1.6 miljarder människor är beroende av skog för sin försörjning. För särskilt utsatta människor är skogen en slags livförsäkring där man kan samla mat och ved.