The SIANI Youth Page

News

Photo by Barron Fujimoto via Flickr CC BY-NC-SA 2.0
When we talk about food security we tend to think about livestock or land production. However, many people around the world, especially those in coastal areas, also heavily rely on fish and seafood.
Kristianstads kommun/Fotograf Cecilia Paulstrup
Vill du aktivera ungdomar och barn i eller nära naturen?Vill du skapa möten mellan människor inom jord- och skogsbruket eller trädgårdsnäringen?Vill du arrangera en aktivitet som skapar dialog och stärker de gröna näringarna i samhället?Svenska...
A rice farmer in central Bangladesh
Sidas program för Junior Professional Officers (JPO) är ett resursbasprogram inom det multilaterala utvecklingssamarbetet.
Photo credit: WG Films
New Swedish documentary about land investments in Ethiopia