Agenda2030

What was SIANI Youth up to during this spring?

SIANI Youth was very active in the month of May starting off with a workshop on Youth, Agripreneurship and the Sustainable Development Goals, co-organised with SLU Global. In the morning inspirational speakers talked about business opportunities and how to overcome challenges for entrepreneurs in agirculture.

Ung kraft för Agenda 2030 - Vi är på Almedalsveckan juli 2017!

Photo credit: photothek/Ina Fassbender (Flickr CC BY-ND 2.0)

70 % av jordens befolkning beräknas bo i städer år 2050. Agenda2030 har utvecklats som ett svar på de globala problem och orättvisor som påverkar jordens befolkning och miljön negativt.

Live Feed
Video: 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eXLTaq6dOOQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Áreas clave para garantizar la seguridad alimentaria mundial

Atender un evento tan importante como es la reunión anual del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) supone comprender los puntos básicos de la agenda 2030para el desarrollo sostenible.

SIANIs ungdomsiniativ fick en massa inspiration under Almedalen 2016!

Den 7 juli, mellan SIANIs två seminarier på Sverige i Världen, träffade SIANI Youth en engagerad grupp människor som representerar olika ungdomsrörelser som arbetar med Agenda 2030.

International Conference on Sustainable Development

The aim of the conference is to identify and share practical, evidence-based solutions that can support the Sustainable Development Goals (SDGs).

SIANI Youth i Almedalen 2016: Unga, Agenda 2030 och en tryggad livsmedelsförsörjning

Photo Chad Skeers (Flickr, CC)

Visste du att vi aldrig någonsin varit så många unga på vår planet som vi är idag? Vi vet att ungdomsfrågor runt fattigdomsbekämpning, hunger och jordbruk är väldigt viktigt och att unga måste få vara en integrerad del av hela Agenda2030.