Baljväxter

Hur arbetar ett livsmedelsföretag med baljväxter och hållbarhet? – Intervju med Saltå Kvarn

SIANI vill uppmärksamma att år 2016 blivit utnämnt ”International Year of Pulses” av FNs livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Syftet är att informera en bred allmänhet om baljväxternas nyttiga egenskaper och hur de kan bidra till en bättre värld.