Ekologisk

Ekologiska framtidsdagen

Photo courtesy Michael Coghlan (CC BY-SA 2.0)

Vi har bjudit in en hel rad framståendeexperter från hela matkedjan för att diskutera hur vi kan stärka ochpåskynda utvecklingen av ekologisk och hållbar mat från jord till bord.Vi bjuder på inspiration, idéer, spaningar, innovationer och godaexempel – och vi vill att du som deltagare är med och bidrar!