Fairtrade

Reduced emissions from all land uses - A broader perspective on REDD+: presentation

SIANI, Focali & Naturskyddsföreningen organized a one-day seminar in Gothenburg.

Summary: Vietnam has been targeted as one the REDD+ pilot program countries with great willingness to mitigate emission from carbon dioxide by avoiding deforestation. However, being a country with a diverse landscape and scattered deforestation and reforestation the REDD+ approach is not obvious.

Fattigdomsbekämpning genom empowerment - Fairtraderapporten 2012

Föreningen för Fairtrade Sverige har kommit ut med årets Fairtraderapport. Detta år handlar den om begreppet empowerment; dess innebörd och varför begreppet är viktigt i arbetet för att minska fattigdomen i världen. Rapporten länkar samman fairtrade med empowerment, och visar goda Fairtradeexempel på vad som kan vara vägen framåt i detta arbete. 

Resource Type: 
Publication