Hållbar Utveckling

Almedalen 2017: Feminism och skog – en kärleksaffär

Photo credit: Malin Gustafsson, Focali

Vi vill belysa kvinnors viktiga – men sällan självklara – roll i utvecklingen mot ett hållbart brukande av skogslandskapet, och samtidigt lyfta skogens betydelse för livsmedelsförsörjning globalt. Mer än 1.6 miljarder människor är beroende av skog för sin försörjning. För särskilt utsatta människor är skogen en slags livförsäkring där man kan samla mat och ved.

SIANI under Almedalen 2017!

SIANI är återigen i Visby i juli för att delta i samhällsdebatterna och nätverka för förbättrad livsmedelssäkerhet och hållbart jordbruk! Vi organiserar i år tre olika seminarier alla på Sidas scen Sverige i världen, varmt välkomna att delta och bidra!

Tisdag 4 juli 16.00-16.45: Ung kraft för Agenda 2030

Plats: Sverige i världen (Sida), Donnersgatan 6

Almedalen 2017: Feminism och skog – en kärleksaffär

Vi vill belysa kvinnors viktiga – men sällan självklara – roll i utvecklingen mot ett hållbart brukande av skogslandskapet, och samtidigt lyfta skogens betydelse för livsmedelsförsörjning globalt. Mer än 1.6 miljarder människor är beroende av skog för sin försörjning. För särskilt utsatta människor är skogen en slags livförsäkring där man kan samla mat och ved.

Sverige och CGIAR: Finansiellt stöd, forskningssamarbete och utveckling av resursbasen

Ett diskussionsunderlag om svensk forskarkompetens för hållbar global utveckling inom livsmedelsförsörjning, lantbruk och miljö. SIANI:s Expert Group “International Swedish Agricultural Resource Base (ISARB)” arbetar under 2015–2016 för att bredda och stärka kontakterna mel

Resource Type: 
Publication

De globala överenskommelserna om klimat och hållbar utveckling från ett vetenskapligt perspektiv

Det Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling arrangerar ett seminarium för att från ett vetenskapligt perspektiv belysa förra årets globala överenskommelser om hållbar utveckling i New York och klimat i Paris. Fokus kommer att ligga på klimatförändringarna och vad som krävs för att att nå de mål som ställts upp.

Unga & Agenda 2030 (FUF)

Photo by: Jessica Lea/DFID @ Flickr

Målen är integrerade och odelbara och ska tillsammans verka för alla tre delar av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Dessutom är målen universella och ska uppfyllas i alla länder, även Sverige.

Men vad betyder detta egentligen och hur ska det gå till?

Sida Development Talk - En grönare utvecklingspolitik, men hur?

Foto: Marcos Villalta/ Save the children

Årets sista Development Talks blickar framåt. Ett seminarium som bland annat diskuterar vilken agenda vi har att arbeta mot framöver, med planetens gränser som en förutsättning för en utveckling som leder människor ur fattigdom, och hur miljö och klimat bättre kan genomsyra svenskt bistånd.

Hur Minskat Matsvinn Mättar i Världen? Ett Seminarium på Almedalen 2014

Sida och SIANI bjuder in till ett seminarium som handlar om hur svensk kunskap och gemensamma initiativ kan minska matsvinnet och bidra till Sveriges utvecklingsarbete för minskad fattigdom i världen.

Hur Minskat Matsvinn Mättar i Världen? Ett Seminarium på Almedalen 2014

Sida och SIANI bjuder in till ett seminarium som handlar om hur svensk kunskap och gemensamma initiativ kan minska matsvinnet och bidra till Sveriges utvecklingsarbete för minskad fattigdom i världen.

Syftet med seminariet är att diskutera hur svenska aktörer kan bidra till FN:s hållbara utvecklingsagenda för tryggad livsmedelsförsörjning.