Jordbruksutveckling

Sverige och CGIAR: Finansiellt stöd, forskningssamarbete och utveckling av resursbasen

Ett diskussionsunderlag om svensk forskarkompetens för hållbar global utveckling inom livsmedelsförsörjning, lantbruk och miljö. SIANI:s Expert Group “International Swedish Agricultural Resource Base (ISARB)” arbetar under 2015–2016 för att bredda och stärka kontakterna mel

Resource Type: 
Publication

Inget enkelt problem: Naturvård, restaurering och förbättring av Afrikas jordar

Marken är en värdefull och nödvändig naturresurs för växter, djur och människor. En bra och frisk jord är en förutsättning för att utveckla jordbruket och producera tillräckligt med mat för att föda jordens befolkning nu och i framtiden. Men Afrikas jordar är olikartade och på sina håll har markförstöringen gått långt.

Resource Type: 
Publication

Jordbruksutveckling för fattigdomsbekämpning och en hållbar utveckling

I policy dokumentet Jordbruksutveckling för fattigdomsbekämpning och en hållbar utveckling presenteras Svenska Kyrkans internationella arbetes inställning till jordbruksutveckling och stöd, samt redogör för Svenska Kyrkans ställningstaganden till jordbrukets roll och hur jordbruket bidrar till fattigdomsbekämpning, livsmedelstrygghet och en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hå

Från Kolkälla till Kolfälla

Photo courtesy of UNAMID via Flickr

Talare: Marja-Liisa Tapio-Biström, FAO;  David Andersson, ECOCERA/Chalmers; Thomas Kätterer, SLU;  Bo Lager, Vi-skogen; Stéphane de Clara, INRA; Madeleine Jönsson, FAO.

Dokumentation Från Seminarium Växtnäring

Photo credit: CIFOR via Flickr

Hållbar Växtnäringshantering en fråga om resurser och ansvar

Tillsammans med Landsbygdsdepartementet, Baltic COMPASS och SIANI anordnade expertgruppen för jordbruk-sanitet ett seminarium om hållbar växtnäringshantering i Stockholm den 28 mars 2011.

Bekämpningsmedel i Maten – Hur Undviker Vi Hälsorisker?

Photo courtesy: Phil Greany via Flickr

FN-organen WHO (världshälsoorganisationen) och UNEP (FN:s miljöprogram) presenterade i februari 2013 rapporten “State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals – 2012”. I rapporten redovisas forskningsläget när det gäller exponering för och effekter av hormonstörande ämnen på människor och vilda djur. Jordbrukets användning av bekämpningsmedel är en av källorna till problemen.

Six Feet Under: Kol i Marken - Bot mot Klimathot

Det blev ingen begravningsmässa. Snarare en födelsedagsfest för nya sätt att se på jord, skog och klimathot. Men seminariet på KSLA, där SIANI och LRF var medarrangörer, började förstås ändå som sig bör med en sorgmarsch.

Resource Type: 
Publication

Vattnet i jord och skog – då, nu och i framtiden

Photo creadit: Trey Ratcliff vis Flickr

1800-talets snabba befolkningsökning innebar att mer odlingsmark behövdes för landets livsmedelsförsörjning. Genom att torrlägga marker som ofta svämmade över, genom sjösänkningar och genom nyodling kunde jordbruksarealen i Sverige öka från 1,5 till 3,5 miljoner hektar under perioden 1800-1950.

Jordbruksstöd och sociala trygghetssystem

Mer än 800 miljoner människor lider idag av kronisk undernäring och Sverige har möjlighet att påverka genom att stötta jordbrukssatsningar i de fattiga delarna av världen skriver aktörer inom jordbrukssektorn i GP. Aktörerna välkomnar regeringens ökade satsningar inom området samtidigt som dessa måste ses mot de stora neddragningarna av stödet till jordbuksutveckling som skett under flera år.