Klimat

SIANI under Almedalen 2017!

SIANI är återigen i Visby i juli för att delta i samhällsdebatterna och nätverka för förbättrad livsmedelssäkerhet och hållbart jordbruk! Vi organiserar i år tre olika seminarier alla på Sidas scen Sverige i världen, varmt välkomna att delta och bidra!

Tisdag 4 juli 16.00-16.45: Ung kraft för Agenda 2030

Plats: Sverige i världen (Sida), Donnersgatan 6

Ung kraft för Agenda 2030 - Vi är på Almedalsveckan juli 2017!

Photo credit: photothek/Ina Fassbender (Flickr CC BY-ND 2.0)

70 % av jordens befolkning beräknas bo i städer år 2050. Agenda2030 har utvecklats som ett svar på de globala problem och orättvisor som påverkar jordens befolkning och miljön negativt.

Live Feed
Video: 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eXLTaq6dOOQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bolincentrets klimatfestival

Cracked river bed in Sri Lanka

Varför en klimatfestival?

Isarna smälter, havsnivån stiger, stormarna blir värre och torkan kraftigare – klimatfrågan har länge handlat om katastroferoch hot. Många får ångest av att höra nyheterna.

Almedalen 2014: Minskat Matsvinn Mättar Världen

Photo courtesy of Sida

Dagens matavfall motsvarar mer än en tredjedel av all mat som produceras i världen. Totalt 1,3 miljarder ton livsmedel skulle kunna sparas varje år och minska världssvälten och resursförbrukningen på jorden. Om en fjärdedel av all den mat som förloras eller slängs kan tas tillvara, skulle det vara tillräckligt för att mätta 900 miljoner hungrande i världen.