Leadership

Age Aside: Young leaders are still leaders

I am a young professional from Nairobi. Since 2015 I have been part of a mentorship programme involving young people in Kenya. I started off as a lead junior professional, coordinating and managing a group of peers. Fast forward six months into the project, I was appointed project administrator, charged with managing and running the group’s secretariat.

#Youthwill highlights the power of youth to influence change

Youth Will is an interactive online conversation hosted by Devex in partnership with Chemonics, The Commonwealth Secretariat, The MasterCard Foundation and UN-Habitat.

The campaign will launch a new theme each week over the next month relating to youth around the globe and their power to be change-makers today as well as in the future.

Svenskt ledarskap förändrar världen

GD Charlotte Petri Gornitzka besöker Afghanistan

För ett år sedan träffades 20 av Sveriges största företag på Sida och kom överens om att samarbeta för global hållbar utveckling. 20 företag med olika inriktningar och kompetenser som tillsammans enats om att den utveckling som krävs för att lyfta de fattigaste länderna bara kan uppnås med näringslivets kompetenser och resurser som hävstång.