Migration

Immigration in rural Sweden - What determines a good reception?

SLU have looked into the matter of reception of asylum seekers in rural areas in Sweden. Researchers at SLU have studied the responsibilities of the municipalities and the civil society and have asked the question; have the municipalities done what they should and what have the people of the civil society contributed with?

Making headway on urban food security

Urbanization has been a growing and tangible trend in our societies since the industrial revolution. With climate change and increasing migration patterns, the risks and stakes are higher.

Välkommen till Migrationsdagen!

Människor har alltid rört sig över långa avstånd för att finna nya platser att leva på. Det finns många skäl att tro att vi kommer att fortsätta göra det, i kanske ännu högre grad än förut. Den 5 oktober 2016 samlar vi en rad kunniga personer på området för att försöka reda ut vad det är som händer, varför det händer och vilka konsekvenserna kan bli.