Organic food

Nordic Organic Food Fair

Photo courtesy Giorgio Minguzzi (CC BY-SA 2.0)

This is an event with purpose and sound, sustainable principles. It will be promoted in close consultation with the industry to establish itself as the definitive networking, learning, social and, of course, business event of the year. Nordic Organic Food Fair is a trade event and is for industry professionals only.

Kvalitet, hälsa och ekologisk mat – nya rön från forskningen

Photo: Ekologiskt forum

När konsumenter väljer ekologiska produkter är ett av skälen att dessa livsmedel antas vara mer hälsosamma. Men är det så?

Vad menar vi med kvalitet? Vilka hälsoeffekter förväntar vi oss? Hur godkänns bekämpningsmedlen, och vilka risker finns med bekämpningsmedelsrester fastän de är godkända? Hur reagerar växter på konstgödsel och stallgödsel?

Inspirera att handla mera - Strategier för ökad ekologisk konsumtion

Photo: LRF
Den ekologiska produktionens mervärden gör att intresset för ekologiska livsmedel hela tiden ökar. Man talar vid varje års mätning om en stark tillväxt.

Men ändå går den faktiska försäljningsutvecklingen egentligen långsamt. Tillväxten på marknaden sker framför allt genom att nya kategorier och produkter introduceras på marknaden. Konsumentgruppen som handlar ekologiskt ökar inte särskilt mycket. För vissa viktiga baslivsmedel är tillväxten fortfarande försvinnande liten och den totala andelen av marknaden understiger fortfarande 5 % - samtidigt som betydligt fler konsumenter säger sig vilja äta ekologiskt.

Det är dags för ekoproduktionen och - konsumtionen att ta nästa steg, att konsumenten går från att vilja handla ekologiskt till att också göra det.
Detta seminarium ska diskutera konkreta och praktiska initiativ och insatser för att intressera fler konsumenter för ekologisk mat och att faktiskt göra det ekologiska valet. Vi får höra om varför och hur danskarna lyckats så bra och vilka danska erfarenheter vi skulle kunna lära och använda oss av i Sverige. Därefter presenteras och diskuteras exempel på lyckade insatser från några svenska leverantörer och dagligvaruhandeln.
Syftet med dagen är att med hjälp av inspirerande och duktiga personer ge deltagarna råg i ryggen för att klara höjda ambitioner i det egna arbetet. Seminariet vill bli en kraftsamling där varje deltagare får med sig en ”godispåse” med tips och erfarenheter hur man kan ”få det att hända”.
Seminariet vänder sig i första hand till livsmedelsföretagens och dagligvaruhandelns marknadsavdelningar. Seminariet är ett samarbete mellan LRF och Ekologiskt Forum inom ramen för projektet ”Mer eko i storkök och i butikshyllorna” finansierat av Jordbruksverket. Välkomna!