PGU

Sverige och CGIAR: Finansiellt stöd, forskningssamarbete och utveckling av resursbasen

Ett diskussionsunderlag om svensk forskarkompetens för hållbar global utveckling inom livsmedelsförsörjning, lantbruk och miljö. SIANI:s Expert Group “International Swedish Agricultural Resource Base (ISARB)” arbetar under 2015–2016 för att bredda och stärka kontakterna mel

Resource Type: 
Publication

Bringing the pieces together: Our Expert Group works on the links between water, sanitation and food production

The Sustainable Development Goals framework includes the ambition to provide all people with access to safe water, sanitation and food. However, despite multiple linkages between water, sanitation and food production, these sectors are often handled separately. Holistic approach to water, sanitation and food production is also rare in the development cooperation work.

Sida invests 60 million swedish krona in food security

The programme Agriculture for Food Security Post 2015 (AgriFoSe) – translating science into policy and development has been developed by researchers from the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Lund University, Gothenburg University and Stockholm Environment Institute (SEI).

Mat är en mänsklig rättighet: Tio principer för ansvarsfulla jordbruksinvesteringar

Regeringar från hela världen kunde i oktober 2014 – tillsammans med företrädare för näringslivet, civilsamhället och andra aktörer – enas om följande tio principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk och livsmedelssystem. Förhandlingarna tog sitt avstamp i FN-stadgans grunder.

Resource Type: 
Publication

Sweden calls to keep the pressure up to reduce the use of antibiotics in food production

On August 30, 2015  Jose Graziano da Silva, FAO Director General together with Elizabeth Backteman, the Swedish State Secretary for Rural Affairs visited the Swedish University of Agricultural Sciences, SLU in Uppsala.  The focus of the visit was to exchange knowledge about ways to reduce the use of antibiotics in global livestock and aquaculture production.

Inget enkelt problem: Naturvård, restaurering och förbättring av Afrikas jordar

Marken är en värdefull och nödvändig naturresurs för växter, djur och människor. En bra och frisk jord är en förutsättning för att utveckla jordbruket och producera tillräckligt med mat för att föda jordens befolkning nu och i framtiden. Men Afrikas jordar är olikartade och på sina håll har markförstöringen gått långt.

Resource Type: 
Publication

Ny rapport från Montpellier Panelen belyser vikten av integrerad markskötsel och uppmanar till ökade investeringar att höja kunskapen om Afrikas mark

På Världsmark-dagen den 5 december  2014 presenterades den nya Montpellier rapporten "Inget enkelt problem: naturvård, restaurering och förbättring av Afrikas jordar" som understryker markens betydelse för ett uthålligt  jordbruk: "En bra och frisk jordbruksmark är en förutsättning för att utveckla jordbruket och producera tillräckligt med mat för jordens befolkning.