Pulses

Go #sianipulses! Join our Instagram contest to share your photos and stories about pulses!

Big up to all the instagrammers! We are starting our first Instagram contest! Are you growing your own beans, lentils or peas? Are you doing research about pulses in Sweden or abroad? Or do you just love to cook and eat them? Whatever your relation to pulses is, we invite you to share your best shot in our Instagram contest!

Hur arbetar ett livsmedelsföretag med baljväxter och hållbarhet? – Intervju med Saltå Kvarn

SIANI vill uppmärksamma att år 2016 blivit utnämnt ”International Year of Pulses” av FNs livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Syftet är att informera en bred allmänhet om baljväxternas nyttiga egenskaper och hur de kan bidra till en bättre värld.