Skogsbruk

Sök bidrag för jord-, skogs- eller trädgårdsaktiviteter senast 5 maj

  • Vill du aktivera ungdomar och barn i eller nära naturen?
  • Vill du skapa möten mellan människor inom jord- och skogsbruket eller trädgårdsnäringen?
  • Vill du arrangera en aktivitet som skapar dialog och stärker de gröna näringarna i samhället?

Svenska Lantbruksveckans fond, KSLA, främjar de gröna näringarnas ställning i samhället. Det sker genom bidra

Årsmöte Agroforestry Sverige

Photo courtesy Christer (CC BY-NC-ND 2.0)

Mötet kommer att innehålla:

  • Konstituerande årsmötesförhandlingar
  • Samtal och planering av föreningens verksamhet

Efter mötet fortsätter med prat och umgänge på lokal med mat och dryck för alla som vill och har möjlighet.

10 principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruket - kommentar av SIANI-medlem Jesper Karlsson vid FAO

Mat är en mänsklig rättighet. Det är med avstamp i bland annat denna av FN:s stadgade grunder, som FN:s medlemsländer, i oktober 2014, slutligen enades om 10 principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruket.

Lärdomar från Niassa – den Gemensamma Rapporten om Västerås Stifts Skogsinvestering i Mocambique

Photo courtesy: Bart Wursten via Flickr

Västerås stift har initierat trädplanteringar i norra Moçambique och är genom Global Solidarity Forest Fund (GSFF) en av ägarna i skogsbolaget Chikweti i Niassaprovinsen. Satsningen inleddes 2005 i samarbete med den Anglikanska kyrkan i och avsikten var att planteringarna både skulle ge finansiell avkastning till ägarna och bidra till ekonomisk utveckling i regionen.

Vattnet i jord och skog – då, nu och i framtiden

Photo creadit: Trey Ratcliff vis Flickr

1800-talets snabba befolkningsökning innebar att mer odlingsmark behövdes för landets livsmedelsförsörjning. Genom att torrlägga marker som ofta svämmade över, genom sjösänkningar och genom nyodling kunde jordbruksarealen i Sverige öka från 1,5 till 3,5 miljoner hektar under perioden 1800-1950.