Small-scale farming

SEAVEG 2014: Families, Farms, Food

Photo courtesy: World Resources via Flickr

The Organizing Committee takes pleasure in inviting scientists, students, farmers, policymakers and other stakeholders in the vegetable sector to participate in SEAVEG 2014: Families, Farms, FoodRegional Symposium on Sustaining Small-Scale Vegetable Production and Marketing Systems for Food and Nutrition Security

Integrerad analys ökar förståelsen för jordbruksproduktion bland fattiga småjordbrukare i Afrika

Integrering av forskningsdata och forskningsmetoder från de olika vetenskapsfälten soil science och nationalekonomi kan bättre förklara tropisk jordbruksproduktion än traditionell forskning inom dessa discipliner, där viktiga variabler utanför det egna ämnesområdet ofta väljs bort.