Sverige

Sverige och CGIAR: Finansiellt stöd, forskningssamarbete och utveckling av resursbasen

Ett diskussionsunderlag om svensk forskarkompetens för hållbar global utveckling inom livsmedelsförsörjning, lantbruk och miljö. SIANI:s Expert Group “International Swedish Agricultural Resource Base (ISARB)” arbetar under 2015–2016 för att bredda och stärka kontakterna mel

Resource Type: 
Publication

Skogens ekosystemtjänster – från koncept till praktik

Photo courtesy kaktuslampan (CC BY-SA 2.0)

Detta är det andra seminariet i en serie, kallad KSLA:s miljöseminarier, och arrangeras av KSLA:s nya kommitté Skogens ekosystemtjänster – från begrepp till värde. Syftet med seminariet är att belysa samspelet mellan skogens olika ekosystemtjänster ur olika perspektiv och att ge förslag på områden där virkesproduktion kan integreras med andra ekosystemtjänster.

SLU:s inspel till en svensk livsmedelsstrategi

SLU har kommit med ett inspel till Regeringens arbete med att ta fram en svensk livsmedelsstrategi. I rapporten, som tagits fram av forskningsplattformen Framtidens lantbruk, diskuteras även Sveriges ansvar för den globala livsmedelsförsörjningen i framtiden.

Exempel på ämnen som lyfts upp i rapporten

Hur Politiken Kan Bidra till Hållbara Hälsosamma Livsmedel för Alla? WWF Bjuder in till ett Frukostmöte

Photo courtesy: Jeanette via Flickr

Samtidigt som cirka 870 miljoner människor lider av hunger är omkring 1,4 miljarder överviktiga och välfärdssjukdomar kopplade till mat blir allt vanligare. Våra ekologiska fotavtryck ökar och några av de viktigaste faktorerna är användningen av fossil energi och konsumtionen av mat. För att lyckas med målet hållbar och hälsosam mat för alla behöver våra politiker agera.

Nya Utvecklingsmålen: Gemensamma Värderingar? Gemensamt Ansvar?

Photo credit: carfull...Cowboy State-r via Flickr

Universella mål som ska gälla alla länder har efterlysts av många. Detta för att få en genuin och nydanande process som skapar fredliga och inkluderande samhällen som baseras på mänskliga rättigheter och jämlikhet inom och mellan länder. Trots detta är frågan om universalitet en av de svårare att lösa eftersom olika grupper av länder har ytterst olika syn på detta.

Rapportlansering: Riksdagens Ansvar för Global Hållbar Utveckling

Photo courtesy: Christian Buhl Sørensen

Henrik von Sydow (M), ordförande skatteutskottet
Jonas Eriksson (MP), vice ordförande näringsutskottet
Allan Widman (FP), ordförande EU-nämnden
Matilda Hultgren och Gunnar Gustafsson, Statskontoret, utredare av PGU