Sveriges Politik

Mat är en mänsklig rättighet: Tio principer för ansvarsfulla jordbruksinvesteringar

Regeringar från hela världen kunde i oktober 2014 – tillsammans med företrädare för näringslivet, civilsamhället och andra aktörer – enas om följande tio principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk och livsmedelssystem. Förhandlingarna tog sitt avstamp i FN-stadgans grunder.

Resource Type: 
Publication

Hur Minskat Matsvinn Mättar i Världen? Ett Seminarium på Almedalen 2014

Sida och SIANI bjuder in till ett seminarium som handlar om hur svensk kunskap och gemensamma initiativ kan minska matsvinnet och bidra till Sveriges utvecklingsarbete för minskad fattigdom i världen.

Hur Minskat Matsvinn Mättar i Världen? Ett Seminarium på Almedalen 2014

Sida och SIANI bjuder in till ett seminarium som handlar om hur svensk kunskap och gemensamma initiativ kan minska matsvinnet och bidra till Sveriges utvecklingsarbete för minskad fattigdom i världen.

Syftet med seminariet är att diskutera hur svenska aktörer kan bidra till FN:s hållbara utvecklingsagenda för tryggad livsmedelsförsörjning.

Hur Minskat Matsvinn Mättar i Världen? Ett Seminarium på Almedalen 2014

Sida och SIANI bjuder in till ett seminarium som handlar om hur svensk kunskap och gemensamma initiativ kan minska matsvinnet och bidra till Sveriges utvecklingsarbete för minskad fattigdom i världen.

Syftet med seminariet är att diskutera hur svenska aktörer kan bidra till FN:s hållbara utvecklingsagenda för tryggad livsmedelsförsörjning.

Hur Politiken Kan Bidra till Hållbara Hälsosamma Livsmedel för Alla? WWF Bjuder in till ett Frukostmöte

Photo courtesy: Jeanette via Flickr

Samtidigt som cirka 870 miljoner människor lider av hunger är omkring 1,4 miljarder överviktiga och välfärdssjukdomar kopplade till mat blir allt vanligare. Våra ekologiska fotavtryck ökar och några av de viktigaste faktorerna är användningen av fossil energi och konsumtionen av mat. För att lyckas med målet hållbar och hälsosam mat för alla behöver våra politiker agera.

Rapportlansering: Riksdagens Ansvar för Global Hållbar Utveckling

Photo courtesy: Christian Buhl Sørensen

Henrik von Sydow (M), ordförande skatteutskottet
Jonas Eriksson (MP), vice ordförande näringsutskottet
Allan Widman (FP), ordförande EU-nämnden
Matilda Hultgren och Gunnar Gustafsson, Statskontoret, utredare av PGU

Seminarierapport från Almedalen: Sveriges politik för global utveckling – hur kan näringslivet bidra?

Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) är idag grunden i regeringens utvecklingspolitik. Alliansregeringen betonar näringslivet som en drivande kraft i utvecklingsarbetet, men företag har ingen skyldighet att bidra till PGUs mål. Vilka blir effekterna av detta? Hur ska näringslivet bidra?