Unga

Sök bidrag för jord-, skogs- eller trädgårdsaktiviteter senast 5 maj

  • Vill du aktivera ungdomar och barn i eller nära naturen?
  • Vill du skapa möten mellan människor inom jord- och skogsbruket eller trädgårdsnäringen?
  • Vill du arrangera en aktivitet som skapar dialog och stärker de gröna näringarna i samhället?

Svenska Lantbruksveckans fond, KSLA, främjar de gröna näringarnas ställning i samhället. Det sker genom bidra

Do you want to be the change? Get inspired with Jenni Nylander & Ungdomar AB

“The challenges we face may seem overwhelming and out of reach for us to solve. But that is not true. Each and every one of us can be an agent of change, no matter our age or means.”

FN-förbundet söker unga som vill engagera sig i Referensgruppen

Vi vill inkludera ett ungdomsperspektiv på all vår verksamhet. Därför utser vi varje höst en referensgrupp bestående av sex unga och engagerade ungdomar från olika delar av landet som har i uppgift att bidra till verksamheten utifrån ett ungdomsperspektiv och som tillsammans vill arbeta för att stötta vår ungdomsverksamhet.

SIANIs ungdomsiniativ fick en massa inspiration under Almedalen 2016!

Den 7 juli, mellan SIANIs två seminarier på Sverige i Världen, träffade SIANI Youth en engagerad grupp människor som representerar olika ungdomsrörelser som arbetar med Agenda 2030.